Dahkki(t) Mainostoimisto Ajatus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2018
Siidolohku 29 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Luontomatkailu on tällä hetkellä maailmalla kasvava trendi. Tämän myötä yhä useammasta matkailukohteesta pyritään viestimään juuri luontomatkailukohteena. Jotta kovenevassa kilpailussa alue pystyy erottumaan edukseen, tulee kohteen tunnistaa omat vahvuutensa, tehdä palvelutarjontaan liittyviä rohkeita valintoja ja profiloitua selkeästi omien kärkituotteiden kautta. Profiloituminen tarkoittaa tiedostettua ja suunniteltua brändin rakentamista, joka ohjaa toimintaa ja kehitystyötä. Tavoitebrändin tulee ohjata kaikkea viestintää, markkinointia ja palveluntuotantoa asiakkaan palvelupolun kaikissa vaiheissa.

Syötteen brändityön ja siinä tehtyjen valintojen taustalla on vuonna 2017 valmistunut Syötteen luontomatkailusuunnitelma. Brändityön on laatinut Mainostoimisto Ajatus ja sen työstämisessä ovat olleet mukana Metsähallitus, alueen kunnat sekä matkailutoimijat.

Sähköinen julkaisu