Dahkki(t) Raatikainen Katja (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2018
Siidolohku 80 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-295-230-1 (painettu), 978-952-295-231-8 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Perinnebiotooppien eli niittyjen ja luonnonlaidunten hoito on merkittävimpiä toimenpiteitä Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Metsähallituksen mailla ja yksityisillä suojelualueilla on tärkeä rooli perinnebiotooppien luontotyyppien ja lajiston sekä niihin liittyvien kulttuurihistoriallisten ja maisema-arvojen säilyttäjänä. Tässä toimintaohjelmassa määritellään Metsähallituksen Luontopalvelujen perinnebiotooppityön suuntaviivoja vuoteen 2025. Tavoitteena on perinnebiotooppien tilan selkeä parantaminen kohdentamalla uutta hoitoa arvokkaimmille kohteille ja parantamalla hoidon laatua. Toimintaohjelmassa esitellään myös yleisemmin perinnebiotooppien parissa tehtävää työtä Metsähallituksessa.

Oažžumis prentejuvvon hámis
Lassidieđut

Toinen korjattu painos