Dahkki(t) Eisto Kaija, Laine Sirkku
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1997
Siidolohku 43 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 38
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-041-6 (painettu)
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €