Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1998
Siidolohku 48 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 46
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-075-0 (painettu)
Preanttus nohkan