Dahkki(t) Kanerva Tiina
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2003
Siidolohku 41 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 69
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-375-x (pdf)
Lassidieđut

Suomeksi alueesta käytetään myös nimeä Hangon Tulliniemi.