Dahkki(t) Tuovinen Tapani
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2000
Siidolohku 113 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 122
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-216-8 (painettu)
Preanttus nohkan