Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2002
Siidolohku 42 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 65
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-361-x (painettu), 952-446-362-8 (pdf)
Sähköinen julkaisu
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €