Dahkki(t) Tynys Tapio (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2000
Siidolohku 331 s.
Giella
suomi
ISBN 952-446-203-6 (painettu)
Čoahkkáigeassu

Lukijalle avautuu Vätsärin erämaaluonne ja alueen historia sekä ulkopoliittisesta että alueen sisältäpäin katsottuna. Kirjassa kerrotaan myös, kuinka suurporonhoito syrjäytti vähitellen peuranpyynnin, kuinka suuret hakkuut mullistivat elämää 1920-luvulla ja millaista oli kolttien asuttaminen. Vätsärin alueen luonto ja sen lajisto sekä sen yhteys rajantakaiseen Norjan Paatsjokilaaksoon esitellään monipuolisesti. Lukija saa huomata, miten ihminen on monella lailla muuttanut luonnontilaiselta näyttävää erämaata. Aluetta kuvataan myös retkeilijän silmin. Kuvaukset inarinsaamelaisista ja heidän paikannimistöstään ovat hauskaa ja paikoin jopa riemastuttavaa luettavaa. Kirja käy myös paikannimistön hakuteoksesta, koska kunkin paikan sijainti on osoitettu numerolla kartalla.

Preanttus nohkan