Dahkki(t) Sievänen Marko, Tikkanen Hannu
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2009
Siidolohku 20 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Lohtajan Vattajan hietikot ovat maamme laajin hietikkoisia dyyniluontotyyppejä sisältävä Natura 2000 -alue. Avointa hietikkoa on yhteensä noin 450 ha ja yhtenäisen hiekkarannan pituus on yli 15 km. Räpylän ja uimarin jalan jälkien lisäksi hiekkaan ovat piirtyneet jo vuosikymmenien ajan sotilaan saappaan kuviot. Vattaja on toinen puolustusvoimien valtakunnallisesti kehitettävistä ampuma- ja harjoitusalueista.  

Vattajan dyyni -Life hankkeen päätavoitteita olivat puolustusvoimien harjoitustoimintojen ja virkistyskäytön sovittaminen dyynien suojelun edellyttämällä tavalla. Metsähallitus, puolustusvoimat ja ympäristökeskus totesivat, että EU:n Life instrumentti oli paras tapa millä em. tavoitteet voitiin laadukkaasti toteuttaa. Arvokkaita luontotyyppejä ja lajeja suojeltiin mm. ennallistamalla vaurioittaneita dyynejä, metsiä, niittyjä ja kosteikoita.