Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1994
Siidolohku 19 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 14
ISSN-L 1235-8983
Preanttus nohkan