Dahkki(t) Rissanen Kalervo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1996
Siidolohku 26 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 01
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-028-9
Preanttus nohkan