Dahkki(t) Rissanen Kalervo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2002
Siidolohku 32 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Metsähallituksessa aloitettiin maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen vesistövaikutusten seuranta vuonna 1995. Seurantaa on jatkettu vuosina 1996-2001 ja arviointimenetelmää on samalla laajennettu koskemaan muitakin ympäristövaikutuksia kuin pelkästään vesistövaikutuksia. Vesistövaikutusten ohella tärkeimmät seurannnan kohteet ovat maaperälle ja toisen maaomaisuudelle mahdollisesti aiheutuneet haitat. Lisäaksi seurataan maanpinnan käsittelymenetelmien ja kunnostusojituksen säännösten noudattamista sekä joidenkin Suomen metsäsertifiointistandardin kriteerien täyttymistä. Seuranta on nykyisin tärkeä osa maaliskuussa 1998 sertifioitua Metsähallituksen ympäristö- ja laatujärjestelmää (ISO 14001).

Preanttus nohkan