Author(s) Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2007
Pages 16 s.
Language
русский
Other languages
Printed version available
Price 0 €
More information

Inari-Pasvik-alueen luonnonsuojelun ja kestävän luontomatkailun edistäminen (2006-2008) -hankkeen julkaisu.