Author(s) Schulz Hans-Peter
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2010
Pages 3 s.
Language
suomi
Summary

Inventoinnissa ei havaittu maanpäällisiä rakenteita. Kaikissa koekuopissa maannos oli häiriintymätön podsoli, poikkeavia värjäymiä tai löytöjä ei havaittu.

More information

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke