Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2021
Pages 2 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Kajaneborg byggdes för att trygga den östra gränsen av riket Sverige. Borgen fungerade som garnison och administrativt centrum, men även som fängelse. Borgen sprängdes 1716.