Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 2 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Kajaanin linna rakennettiin Ruotsin valtakunnan itärajan turvaksi. Linna toimi varuskuntana ja hallinnollisena keskuksena, mutta myös vankilana. Linna räjäytettiin vuonna 1716.