Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2014
Pages 3 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Säljakten har historiskt varit av stor betydelse för skärgårdsbefolkningen i Kvarken. När kusten vid Bottniska viken koloniserades var sälfångst och fiske förutsättningen för de första fasta bosättningarna. Vid sidan av fisket spelade sälfångsten en viktigt ekonomisk roll.