Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 3 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Hylkeenpyynti on ollut Merenkurkun saaristoväestölle historiallisesti hyvin tärkeä elinkeino. Kun Pohjanlahden rannikot asutettiin, hylkeenpyynti ja kalastus olivat ensimmäisille pysyville asukkaille elämän edellytys. Kalastuksen ohella hylkeenpyynnillä oli tärkeä taloudellinen merkitys.