Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2021
Pages 2 s.
Language
suomi
Other languages
Summary

Liito-oravan suurin uhka on sopivien elinympäristöjen väheneminen. Liito-oravat pesivät mielellään järeissä lehtipuissa, mutta monin paikoin suuret kolopuut ovat vähissä. Siksi liito-orava asettuu mielellään myös ihmisen rakentamaan pönttöön.

Tässä esitteessä ovat ohjeet pöntön rakentamiseen.

More information

Esite on laadittu Liito-orava-LIFE-hankkeessa.