Author(s) Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2013
Pages 16 s.
Language
suomi
Other languages
ISBN ISBN 978-952-295-009-3 (painettu), 978-952-295-010-9 (pdf)
Summary

Metsähallituksen luontopalvelujen tulosalue laatii oman vuosikertomuksensa. Siinä esitellään vuoden tärkeimmät saavutukset luonnonsuojelussa, luonnon virkityskäytössä, suojelualueiden hallinnassa sekä eräasioiden hoidossa.

Vuosikertomus sisältää myös tiedot kansallispuistojen, retkeilyalueiden sekä luontokeskusten ja muiden palvelupisteiden käyntimääristä.