Author(s) Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2015
Pages 16 s.
Language
suomi
Other languages
ISBN 978-952-295-096-3 (painettu), 978-952-295-097-0 (pdf)
Summary

Metsähallituksen luontopalvelut -yksikkö vastaa ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa luonnonsuojelusta sekä retkeily- ja eräpalveluista valtionmailla. Luontopalvelujen hoidossa ovat mm. kansallispuistot,
luonnonpuistot ja valtion retkeilyalueet, Lapin erämaa-alueet ja suurin osa yleisistä vesialueista.

Metsähallituksen luontopalvelujen tehtäviin kuuluvat:

  • luonnonsuojelu ja -hoito
  • maksuttomat retkeilypalvelut
  • eräpalvelut: kalastus- ja metsästys sekä maastoliikenneluvat; riistanhoito.

Vuosi 2014 oli Metsähallituksen luontopalveluille laajentuneen toiminnan ja uusien avausten vuosi. Samalla yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme kasvoi.

Printed version available
Price 0 €