Författare Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 16 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-098-7 (häftad), 978-952-295-099-4 (pdf)
Sammandrag

Inom Forststyrelsen är naturtjänsterna den enhet som ansvarar för offentliga förvaltningsuppgifter, bl.a. naturskydd, jakt- och fisketjänster och avgiftsfria friluftstjänster. Naturtjänsterna sköter Finlands nationalparker, naturreservat och statens strövområden, ödemarksområden samt största
delen av allmänna vattenområden.

Naturtjänsterna ansvarar för

  • naturskydd och -vård
  • avgiftsfri friluftsservice
  • jakt-, fiske- och terrängkörningstillstånd

För Forststyrelsens naturtjänster var 2014 ett år av utvidgad verksamhet och nya utspel. Samtidigt stärktes vår samhälleliga slagkraft.