Author(s) Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2010
Pages 16 s.
Language
suomi
Other languages
ISBN 978-952-446-756-8 (painettu), 978-952-446-757-5 (pdf)
Summary

Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa kansallispuistoja ja luonnonpuistoja, muita luonnonsuojelualueita, erämaaalueita sekä valtion retkeilyalueita luonnonarvojen säilyttämiseksi ja luonnossa liikkujien palvelemiseksi. Vastaamme myös metsästyksestä ja kalastuksesta valtion mailla.

Hoidossamme ovat myös valtion omistuksessa olevat Itämeren ja järvien yleiset vesialueet.

Luontopalvelujen henkilöstö sijoittuu sinne, missä alueemme ja palvelummekin ovat: eri puolille Suomea.