Författare Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 16 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-446-758-2 (häftad), 978-952-446-759-9 (pdf)