Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2011
Pages 24 s.
Language
suomi
Other languages
Summary

Tämän esitteen sisältö pohjautuu sähköiseen julkaisuun ”Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas”. Ympäristöoppaaseen on koottu luonnon monimuotoisuuden ja metsien ekosysteemipalveluiden turvaamiseen liittyvät ohjeet. Opas on laadittu yhteistyössä WWF Suomen kanssa.