Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2013
Pages 63 s.
Language
suomi
Summary

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Käsivarren suurtuntureiden alue täyttäisi luonnonsuojelulain 10 §:n ja 11 §:n mukaiset kansallispuiston perustamisedellytykset:

  • Alue on luonnon- ja maisema-arvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä.
  • Käsivarren alueen edustama luonnonmaantieteellinen alue puuttuu Suomen kansallispuistoverkosta. Kansallispuisto käsittäisi Suomen oloissa ainutlaatuisen kokonaisuuden tunturialueen luontotyyppejä ja eliöyhteisöjä.
  • Käsivarren kansallispuisto kytkeytyisi sitä ympäröiviin Suomen ja naapurimaiden suojelualueisiin ja muodostaisi norjalaisen Reisan kansallispuiston kanssa valtioiden rajat ylittävän edustavan kansallispuistokokonaisuuden.
  • Selvitysalueen virkistys- ja matkailukäyttö on monipuolista, ja kansallispuiston perustaminen tukisi kestävän luontomatkailun kehittymistä alueella.
  • Kansallispuiston perustaminen antaisi aluetta hoitavalle Metsähallitukselle nykyistä paremmat mahdollisuudet ohjata alueen käyttöä niin, että vältetään luonnolle ja muille kävijöille aiheutuva häiriö, esimerkkinä luvattomaan rakentamiseen tai maastoliikenteeseen puuttuminen.
Printed version available
Price 0 €
More information

13.2.2014 korjattu valokuvien ottajan sukunimi sekä tieto kansikuvan ottopaikasta.