Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2016
Pages 8 s.
Language
svenska
Other languages
ISBN 978-952-295-164-9 (häftad), 978-952-295-165-6 (pdf)
Summary

Det arbete som Forststyrelsens Naturtjänster utförde 2015 gav goda resultat på alla delområden och överallt i Finland. Vårt arbete har fått större betydelse i det finländska samhället. Numera bidrar vi i hög grad till turistindustrins utveckling, folkhälsan och även fångars återanpassning till samhället.

Vi vårdar Finlands natur och kulturarvsobjekt samt förbättrar miljömedvetenheten. Med skattemedel erbjuder vi god basservice för friluftsliv samt jakt- och fisketurer och skapar verksamhetsförutsättningar för naturturismföretag.