Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sivut 8 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-295-156-4 (painettu), 978-952-295-157-1 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallituksen Luontopalvelujen työ tuotti paljon hyviä tuloksia vuonna 2015 kaikilla osa-alueilla ja kaikkialla Suomessa. Työstämme hyötyivät niin saimaannorppa kuin yrityksetkin sekä niin maahanmuuttajat kuin metsästys- tai kalastusluvan
ostajatkin.

Vaalimme Suomen luontoa ja kulttuuriperintökohteita sekä lisäämme ympäristötietoisuutta. Tarjoamme verovaroin hyvät peruspalvelut ulkoiluun ja eränkäyntiin ja luomme edellytyksiä luontomatkailuyritysten toiminnnalle.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €