Author(s) Halme Tarja
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2008
Pages 55 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 102
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-651-6 (pdf)
Summary

Pihlajaveden Natura 2000 -alue sijaitsee Savonlinnan kaupungin sekä Punkaharjun ja Sulkavan kuntien alueella Etelä- Savossa. Alue on kooltaan 38 km², pituudeltaan 40 km ja leveydeltään noin 20 km ja se kuuluu Saimaan vesistöön.

Pihlajaveden alueella on lukuisia saaria ja luotoja sekä suuria selkävesiä. Yleisilmeeltään alue on karu, mutta saarten sisäosista löytyy moni-ilmeisiä lehtoja. Osa saarten rannoista on hyvin kivikkoisia ja kallioisia, mutta alueelta löytyy myös upeita hiekkarantoja esimerkiksi Mitinhiekasta ja Iso- Kankaisesta.

Pihlajaveden Natura 2000 -alueella tehtiin kävijätutkimus kesällä 2007. Tutkimuksella haluttiin selvittää mm. se, minkälaisia kävijöitä Pihlajavedellä liikkuu, mitä he harrastavat Pihlajavedellä ja missä päin Pihlajavettä he liikkuvat. Kävijätutkimuslomakkeita kerättiin Metsähallituksen retkisatamissa ja yrittäjän järjestämillä höyrylaivaristeilyillä. Tuloksissa tarkastellaan näiden kävijöiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

Kävijätutkimuksesta selvisi, että retkisatamissa vastanneiden suosituimmat käyntikohteet Pihlajavedellä olivat Mitinhiekan retkisatama ja Kongonsaaren Salpa-asema. Kävijät liikkuivat alueella eniten matkaveneellä, ja he myös yöpyivät veneessä. Suurin osa vastanneista oli käynyt alueella aikaisemmin. Vastaajat viipyivät Pihlajaveden alueella pitkään. Tämä selittyy osin sillä, että osalla vastaajista oli kesämökki alueella.

Risteilymatkustajat osallistuivat risteilylle usein hetken mielijohteesta, ja he lähtivät risteilylle nauttimaan maisemista ja rentoutumaan. Matkustajista noin puolet oli alueella ensimmäistä kertaa. Risteilymatkustajat käyttivät keskimäärin enemmän rahaa matkaansa kuin retkisatamissa vastanneet.