Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2021
Pages 2 s.
Language
svenska
Summary

Sommarö naturstig berättar om vår krigshistoria och tar dig till lavrik granskog, ut på karga klippor, till en skogstjärn och havsstranden, där du hittar spår efter den senaste istiden.