Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2022
Pages 1 s.
Language
english
suomi
Other languages
Summary

Valtavaaran luonnonsuojelualueen talvireitti sekä Valtavaaralla ja lähialueella olevat hiihtoladut.

Winter trail in Valtavaara Nature Reserve and the skiing trails in Valtavaara and nearby.

More information

Esitteestä on myös yksikieliset (suomi, englanti) versiot.

There are also monolingual (Finnish, English) versions of the brochure.