Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 1 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Valtavaaran luonnonsuojelualueen talvireitti sekä Valtavaaralla ja lähialueella olevat hiihtoladut.