Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön
Painos loppunut

Valtimon alue-ekologinen suunnitelma


Tekijä: Pitkänen Eija, Eisto Kaija, Toivanen Alpo, Kammonen Arto, Mustonen Seppo

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 1998

Julkaisusarja: Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 18


Ulkoasu: 66 s.


Kieli: suomi


ISSN-L: 1239-1670

ISBN: 952-446-091-2

Tiivistelmä:

Alue-ekokoginen suunnittelu on talousmetsien monitavoitteista pitkäntähtäimen suunnittelua. Metsän eri käyttömuotoja pyritään sovittamaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on ohjata metsätaloutta siten, että alueelle luonnonmukaisissa oloissa tyypillinen metsälajisto voi säilyä elinvoimaisina populaatioina. Suunnittelun aikajänne on vähintään 50 vuotta.

Valtimon alue-ekologinen suunnittelualue sijaitsee Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalan pohjoisosassa. Alueen kokonaispinta-ala on n. 23 700 hehtaaria. Talouskäytössä olevaa metsämaata on n. 18 750 hehtaaria. Valtaosa talousmetsistä on alle 60-vuotiaita. Vanhojen metsien suojeluesityskohteiden ja Kuoppasuon ojitusrauhoitusalueen yhteispinta-ala on n. 1300 hehtaaria.

Talousmetsissä tehtiin suunnittelun yhteydessä maastoinventointeja n. 2 100 hehtaarilla, mikä kattaa n. 11 % suunnittelualueen talousmetsien metsämaan pinta-alasta. Kohteilta selvitettiin luontokohteet sekä mitattiin lahopuutietoja. Keskeisimmiltä alueilta inventointiin lisäksi käävät erillistyönä.

Maastomittaus- ja muiden tietojen perusteella suunniteltiin vanhojen metsien suojeluesityskohteet yhdistäviä ja lajien leviämisreittinä toimivia ekologisia käytäviä. Ekologisia käytäviä ja ns. askelkiviä on yhteensä 1 570 hehtaaria, josta 40 % on uudistuskypsiä metsiä. Ekologinen verkosto palvelee myös alueen muuta metsänkäyttöä.

Alueen metsien ikärakenteesta johtuen suunnitelman taloudelliset vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin ensimmäiselle 10-vuotiskaudelle. Aluksi vaikutus on 18 %. Suunnittelukauden kuluessa hakkuumahdollisuudet luonnostaan kasvavat ja suhteelliset taloudelliset vaikutukset vähenevät.

Valtimon alue-ekologisen suunnitelman teossa on käytetty osallistavaa suunnittelua. Valtimolla on pidetty kaksi yleisötilaisuutta ja kaksi sidosryhmätilaisuutta. Lisäksi suunnittelun aikana on toiminut tärkeimmistä sidosryhmistä koottu ohjausryhmä. Projektiryhmä kiittää kaikkia suunnitelman teossa mukana olleita!

Päivitetty 27.1.2022