Julkaisut.metsa.fi-verkkopalvelun yleiset käyttöehdot

Verkkopalvelun kuvaus

Verkkopalvelun (myöhemmin myös ’palvelu’) tuottaa ja ylläpitää Metsähallitus, joka on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva valtion liikelaitos (Y-tunnus: 0116726-7). Metsähallituksen verkkopalvelu koostuu julkaisujen tiedot sisältävistä sivuista sekä julkaisujen verkkoversioista. Julkaisut.metsa.fi-verkkopalvelu on osa Metsähallituksen metsa.fi-verkkopalvelua.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkopalvelua näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Kaikki palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tms. neuvontana. Metsähallitus ei vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista.

Käyttöoikeus verkkopalvelussa julkaistavaan aineistoon

Palvelun ja julkaisujen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Metsähallitukselle ja/tai julkaisujen kirjoittajille ja kuvaajille. Käyttäjällä ei ole – jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta – ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta oikeutta julkaista, kääntää tai muuttaa julkaisuja tai muuta aineistoa.

Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvausvelvollisuus

Metsähallitus pyrkii ylläpitämään verkkopalvelussaan mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, mutta ei anna takuita sivujensa virheettömyydestä tai sisällöstä. Metsähallituksella on oikeus parantaa ja muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta.

Metsähallitus ei vastaa palvelun jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Metsähallituksella on oikeus muuttaa ohjelmistoja, tietokantaa, laitteistoja ja muita palvelun osia. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti tai kokonaan pois käytöstä.

Muiden tuottamat aineistot

Metsähallitus ei vastaa palvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Metsähallituksen hallinnassa eikä Metsähallituksella ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön. Metsähallituksen ulkopuolisen linkin sisältyminen palveluun ei viittaa siihen, että Metsähallitus millään lailla mainostaisi kyseisiä sivuja tai palveluita.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (dokumentissa alimpana) ja ovat voimassa toistaiseksi. Metsähallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.