Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön
Painos loppunut

Jumalissärkän-Hoikansärkän alueen hoito- ja käyttösuunnitelma - Kausi 2010-2019


Tekijä: Holappa Ari, Härkönen Kerttu, Yli-Tuomi Ismo, Immonen Ilkka, Sarajärvi Kari, Väyrynen Heikki

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2010

Julkaisusarja: Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 63


Ulkoasu: 42 s.


Kieli: suomi


ISSN-L: 1239-1670

ISBN: 978-952-446-806-0 (painettu), 978-952-446-807-7 (pdf)

Tiivistelmä:

Jumalissärkän–Hoikansärkän alue sijaitsee Kainuussa Suomussalmen kunnassa noin 20 kilometriä kuntakeskuksesta lounaaseen päin. Suunnittelualueen pinta-ala on 499 ha. Samaan Natura -alueeseen kuuluvat yksityismaat eivät sisälly tähän suunnitelmaan. Suojelun toteutuskeinoina ovat metsä-, maa-aines ja vesilaki. Alue sisältyy valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.

Suunnittelualue on lähes 15 kilometrin mittainen, varsin yhtenäinen pitkittäisharjun osa. Sitä luonnehtii jyrkkärinteinen kapea selänne, jota reunustavat pienet lammet ja suot. Paikoin esiintyy rinnakkaisselänteitä ja sivuharjanteita. Aluetta voidaan pitää sekä geologisesti että maisemallisesti huomattavana kokonaisuutena.

Alueen metsät kuuluvat kokonaisuudessaan Natura-luontotyyppiin harjumetsät. Priorisoituja luontotyyppejä (boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot, aapasuot) on maapinta-alasta noin 19 %. Lähes kaikki harjumetsät on luokiteltu edustavuusluokkaan merkittävä. Edustavuuteen vaikuttavat alentavasti metsien aiempi käsittely sekä luontaiset syyt. Lajistonsa puolesta alue ei ole merkittävä.

Suunnitelman keskeisimpänä tavoitteena on sovittaa yhteen alueen käyttömuotoja (metsätalous, virkistyskäyttö, luonnonsuojelu) ja niiden tavoitteita.

Suunnitelma-alue jaetaan toiminnallisesti kahteen osa-alueeseen. Läntinen osa, johon keskittyvät boreaaliset luonnonmetsät sekä virkistyskäyttörakenteet, jätetään metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle. Itäosalla tehdään metsien erirakenteisuuteen tähtääviä pienipiirteisiä hakkuita. Hakkuut suunnitellaan maisemallisesti mahdollisimman hyvin.

Alue on paikallisesti tärkeä virkistäytymiskohde.

Suunnitelma on laadittu osallistavan suunnittelun periaatteilla.

Päivitetty 13.10.2021