Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Isojärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma


Tekijä: Metsähallitus

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2009

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 54


Ulkoasu: 121 s.


Kieli: suomi


ISSN-L: 1796-2943

ISBN: 978-952-446-699-8 (painettu), 978-952-446-700-1 (pdf)

Tiivistelmä:

Isojärven kansallispuisto muodostaa keskeisen osan Isojärvi–Arvajanreitin Natura 2000 -aluetta, johon lisäksi kuuluvat Salmijärven vanhojen metsien suojeluohjelmakohde sekä Isojärven ja Arvajanreitin vesialueet. Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluu Natura-alueen lisäksi kansallispuistoon rajautuva Isojärven suojelumetsä. Metsähallitus on laatinut suunnittelualueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa sovitetaan yhteen aluetta koskevien eri maankäyttömuotojen tavoitteet sekä linjataan alueen tulevaa kehittämistä. Keskeiset suojelutavoitteet ovat johdettavissa alueen perustamissäädöksistä ja aluetta koskevista suojeluohjelmista.

Suunnittelualueelle on laadittu alueen tavoitetilan mukainen vyöhykejako, jonka perusteella toteutetaan mm. palveluvarustuksen ja reittien rakentaminen kansallispuistoon. Vyöhykkeistäminen ja kävijöiden ohjaaminen suuntaavat kävijöiden kulun alueella siten, että luonto- ja kulttuuriperintöarvot voidaan turvata. Isojärven kansallispuistoa kehitetään erämaisena retkeilykohteena, joka palvelee sekä omatoimisesti luonnossa liikkuvia retkeilijöitä että luontomatkailuyrittäjiä asiakkaineen. Alueella on lukuisia huomattavia kulttuuriperintökohteita, kuten alueen asutushistoriasta kertova, valtakunnallisesti arvokas Huhtalan tila sekä suojeltu Heretyn savottakämppä. Kulttuuriperintökohteiden tunnettuutta nähtävyyksinä edistetään.

Suunnitelma on laadittu osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen. Suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan huomioitu eri intressiryhmien näkemykset ja pyritty minimoimaan ristiriitatilanteet alueen eri käyttäjäryhmien välillä.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on kohdealueen yleissuunnitelma, jota täydentää yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnittelu. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa ja resurssien käyttöä valtion omistamilla alueilla.

Päivitetty 10.2.2021

Sähköinen julkaisu:

Isojärven hks (7.1 MB, pdf)

Saatavissa painettuna

Hinta: 15 €

Tiedustelut ja tilaukset