Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön
Painos loppunut

Itä-Lapin luonnonvarasuunnitelma


Tekijä: Kinnunen Ossi, Kokkonen Sakari, Kokkoniemi Tuomo, Korpivuoma Jukka, Murtoniemi Sakari, Sandström Olli, Soinne Hanna

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 1998

Julkaisusarja: Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 16


Ulkoasu: 161 s.


Kieli: suomi


ISSN-L: 1239-1670

ISBN: 952-446-074-2

Tiivistelmä:

Projektin tehtävänä oli laatia monitavoitteinen luonnonvarasuunnitelma Itä-Lapin alueelle osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen. Projekti toteutettiin 3.10.1996 - 27.2.1998.

Suunnitelman pääosat ovat lähtötilan kuvaus ja arviointi, toimintastrategia ja -ohjelma sekä toteutuksen seuranta. Lähtötilan kuvauksessa arvioitiin luonnonvarojen ja niiden käytön tilaa suunnittelun alkutilanteessa. Toimintastrategiassa linjattiin luonnonvarojen käytön tavoitteet ja toimintaperiaatteet, jotka konkretisoitiin toimintaohjelmaksi. Toteutuksen seurantaan valittiin mittareita, jotka peilaavat kestävän kehityksen ekologista, taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta.

Vuosien 1998-2007 toimintaohjelmassa painottuvat Metsähallituksen hallinnoimien alueiden kansallisesti merkittävä virkistys- ja matkailukäyttö, luonnonsuojelurooli, hyvä metsänhoito, terve talous sekä alueellisesti että paikallisesti tärkeä puuhuolto- ja työllistämisvastuu. Alueelliset ja paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon eri toimintojen yhteensovittamisessa. Toimintalinja tarkistetaan kauden puolivälissä.

Metsätalous on Metsähallituksen yritystoiminnan ydin Itä-Lapissa. Metsätaloustoiminnan piirissä oleva alue on noin 1,3 miljoonaa hehtaaria, josta metsiä (metsä- ja kitumaa) on noin miljoona hehtaaria. Metsämaasta noin 80 000 hehtaarilla on metsien virkistyskäyttöön tai luonnonsuojeluun liittyviä erityisarvoja (maisema- ja riista-alueet, avainbiotoopit, ekologiset käytävät ym.). Suunnittelujakson vuotuinen hakkuumäärä on keskimäärin 650 000 kuutiometriä käyttöpuuta.

Metsähallituksen hallinnassa on Itä-Lapissa noin 600 000 hehtaaria lakisääteisiä suojelu- ja erämaa-alueita sekä suojeluohjelmissa olevia alueita. Suojeluohjelmien toteuttaminen ja talousmetsien luonnonsuojelu alue-ekologisen suunnittelun ja ympäristöoppaan pohjalta ovat keskeisellä sijalla toimintaohjelmassa.

Itä-Lapin alueen virkistyskäyttöä tuetaan kiinnittämällä huomiota sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä metsien virkistysarvojen säilyttämiseen.

Maanjalostus ja maa-aineskauppa ovat osa Metsähallituksen yritystoimintaa. Maanjalostus tähtää suojeluvaihtojen toteuttamiseen ja maa-aineskaupalla vastataan kysyntään.

Metsähallituksen liikevaihto Itä-Lapissa on noin 170 miljoonaa markkaa vuodessa. Työtä on tarjolla noin 350 henkilötyövuotta. Toiminnallaan Metsähallitus tukee kestävän kehityksen toteutumista Itä-Lapissa.

Päivitetty 13.10.2021