Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Simpsiön Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2017


Tekijä: Metsähallitus

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2013

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 126


Ulkoasu: 94 s.


Kieli: suomi


ISSN-L: 1796-2943

ISBN: 978-952-446-947-0 (pdf)

Tiivistelmä:

Simpsiön Natura 2000 -alue (FI800082) sijaitsee Lapuan kaupungin alueella Etelä-Pohjanmaalla n. 30 km Seinäjoelta pohjoiseen ja 80 km Vaasasta itään. Natura-alueen pinta-ala on 50,6 ha. Alue kuuluu myös lehtojensuojeluohjelmaan. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki valtion kiinteistöt Simpsiöllä ja n. 0,8 ha yksityisessä omistuksessa olevaa maata, jonka Natura-toteutus on vielä kesken. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu 0,06 ha:n suuruinen yksityinen suojelualue. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 55 ha. Metsähallitus hallinnoi aluetta tämän suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että koko alue perustetaan luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. Yksityismaiden alueilla suunnitelma on vain suuntaa antava asiakirja.

Aluetta kuvaa hyvin luontotyyppien mosaiikkimaisuus. Alueelta löytyy seitsemän Natura 2000 -luontotyyppiä ja ainakin seitsemäntoista uhanalaista luontotyyppiä. Lehdot esiintyvät alueella pääasiassa laikkuina tai pitkinä ja kapeina rehevinä notkoina. Alueella tavataan erilaisia kangasmetsiä sekä pienialaisia puustoisia rämeitä ja korpia. Monimuotoisuutta lisäävät lähteiköt, kalliot ja moreenilohkareet. Alueella kasvaa paljon vaateliaita lehtojen lajeja, kuten näsiä, mustakonnanmarja, haisukurjenpolvi, mäkitervakko, kalliokielo ja lehto-orvokki. Alueella on tavattu 9 alueellisesti uhanalaista lajia. Merkittävämpiä löytöjä alueelta ovat liito-orava, taigapallohämähäkki Theridion palmgreni ja kuusipallohämähäkki Canalidion montanum.

Suunnittelualue on merkittävä osa luonnon- ja maiseman kannalta arvokasta Simpsiön vuoren kallio-aluetta. Lehdot ovat Etelä-Pohjanmaalla harvinaisia, mikä tekee alueesta maakunnallisesti arvokkaan ja alueen kävijöitä kiinnostavan kohteen. Alue on tärkeä virkistyskohde lapualaisille. Aluetta käytetään retkeilyyn, urheilemiseen, koirien ulkoiluttamiseen, marjastukseen ja sienestykseen sekä luonnontarkkailuun ja luonto-opetukseen. Alueella on myös järjestetty suunnistustapahtumia. Alueen monenlainen käyttö on aiheuttanut paikoitellen maaston kulumista.

Suunnitelman ensisijaisena tavoitteena on varmistaa alueen luontainen kehittyminen turvata alueen luontoarvot sekä kehittää alueen virkistys- ja opetuskäyttöä luontoarvojen sallimissa rajoissa.

Suunnitelma päivitetään viimeistään vuonna 2027.

Päivitetty 26.8.2013

Sähköinen julkaisu:

Simpsiön hks (4.2 MB, pdf)