Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön
Painos loppunut

Báišduoddara meahcceguovlu ja dasa guoskevaš jekkiidsuodjalanguovlluid dikšun- ja geavahanplána


Tekijä: Meahciráđđehus

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2011

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 107


Ulkoasu: 158 s.


Kieli: sámegiella

Muut kieliversiot: suomi


ISSN-L: 1796-2943

ISBN: 978-952-446-880-0 (painettu), 978-952-446-881-7 (pdf)

Tiivistelmä:

Meahcceguovlolága mielde Meahciráđđehus lea dahkan Báišduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána, mainna geahččalit seailluhit guovllu meahccáivuođa, dorvvastit luondduealáhusaid ja sámekultuvrra sihke ovddidit luonddu máŋggabealat geavaheami ja dan vejolašvuođaid. Go lea dahkkojuvvon Báišduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána, de seammás lea dahkkojuvvon meahcceguvlui rádjašuvvi jekkiidsuodjalanguovlluid sihke Luopmošjoga guovllu dikšun- ja geavahanplána. Plánas ovdanbukton ulbmilat ja doaibmabijut gusket sihke meahcceguvlui ja plánii gullevaš eará guovlluide, jos ii sierra nuppeláhkai daddjojuvvo.

Plána vuođđuduvvá lágaide ja ásahusaide, guovllu luonddu ja geavaheami vuođđočielggadusaide (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 161), báikkialdefitnamiidda, čanasjoavkkuid ovdanbuktin oainnuide sihke ráđđádallamiidda Sámedikkiin sihke báikkálaš olbmuid dieđuide ja ožžojuvvon máhcahahkii. 

Báišduoddara meahcceguovlu lea Suoma njealjádin stuorámus meahcceguovlu, man viidodat lea s. 157 000 ha. Báišduoddara meahcceguovlu ja dan sisa báhcci Geavu luonddumeahcci sihke daidda rádjašuvvi jekkiidsuodjalanguovllut hábmejit lagabui 238 000 hektára viidosaš ollisvuođa. Oppa guovlu gullá sámiid ruovttuguvlui.

Báišduoddara meahcceguovlu lea luondduealáhusbargiide ja eará báikegoddelaččaide dehálaš boazo­doallo-, meahccebivdo-, guolástan-, lubmen- ja lustageavahanguovlu. Guovlu gullá eanaš Báisduoddara bálgosa sihke muhtun muddui Muttošjávrri, Gálddoaivvi ja Muotkeduoddara bálgosiid boazodoalloguovlluide. Rievssatbivdu mearkkaša ollu báikkálaš olbmuide. Rievssaha bivdet guovllus maiddái árbevirolaš vuogi mielde gárdumiin.

Olbmot vánddardit eanaš meahcceguovllu olggobealde, Geavu luonddumeahcis. Geavu vánddardan­johtolahkii šaddá johtit meahcceguovllu bokte ja muhtumin olbmot johtet maiddái merkejuvvon johtolagaid olggobeallai meahccái. Ohcejoga lahka, muhtun muddui meahcceguovllu sisa báhcci Goahppelašjávrri guovlu lea maiddái bivnnuhis vánddardanbáiki.

Plánas ii báljo árvaluvvo ođđa vánddardanráhkadusaid dahje -johtolagaid lasiheapmi.

Plána lea ollásit fidnemis suomagiellii (Metsähallituksen luonnonsuojelu­julkaisuja. Sarja C 100)

Lisätietoja:

Julkaistu myös suomenkielisenä Paistunturin erämaa-alueen ja siihen liittyvien soidensuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma (Sarja C 100).

Päivitetty 1.2.2021