Tekijä Juntunen Suvi, Stolt Elina
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 72 s.
Kieli
english
sámegiella
suomi
ISBN 978-952-295-082-6 (painettu), 978-952-295-083-3 (pdf)
Tiivistelmä

Tässä raportissa käydään läpi Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa ja sen valmistelua vuoden 2010 lopusta vuoden 2012 loppuun. Raportissa käsitellään, miten suunnitelman laadinnassa on sovellettu biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen hyväksymiä vapaaehtoisia Akwé: Kon -ohjeita, ohjeiden soveltamisen tuloksia, vaikutuksia ja kehittämisehdotuksia tulevien hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnalle.

Dán raporttas mannojuvvo čađa Bátneduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána ráhkadeapmi ja dan válmmaštallan jagi 2010 loahpa rájes gitta jagi 2012 loahpa rádjái. Raporttas gieđahallojuvvo mot plána ráhkadeamis leat heivehuvvon biodiversiteahttasoahpamuša oassebeallečoakkáma dohkkehan eaktodáhtolaš Akwé: Kon -rávvagat, rávvagiid heiveheami bohtosat, váikkuhusat ja ovddidanevttohusat boahttevaš dikšun- ja geavahanplánaid ráhkadeami várás.

This report outlines the preparatory work for and compilation of the Hammastunturi Wilderness Area management and land use plan from late 2010 to the end of 2012. The report also discusses the way in which the Voluntary Akwé: Kon Guidelines adopted by the Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity have been applied in drawing up the plan, in addition to reviewing the results of the application of the Guidelines and offering development suggestions for drawing up future management and land use plans.

Painos loppunut