Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sivut 2 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Älänteen Natura 2000 -alue sijaitsee Pohjois-Savossa, Varpaisjärven ja Rautavaaran kuntien rajalla. Se on pinta-alaltaan noin 32 km2 ja siten lähes Tiilikkajärven kansallispuiston kokoinen suojelualue.

Vesistöjen ja harjujen halkoma Älänteen suojelualue on monipuolinen luontokohde. Sen pohjoisosassa on laaja kirkasvetisten lampien ja mäntyharjanteiden muodostama sokkelo. Keskellä on Natura-alueellekin nimen antanut Älänne-järvi, jonka pinta-ala on liki 10 km2.