Tekijä Malinen Minna, Mikkola Maija, Tuomaala Teemu
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sivut 64 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 236
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-216-5
Tiivistelmä

Vuosisadan 1800-1900 vaihteessa rakennetusta Aulangon puistometsästä ja sitä ympäröivästä luonnonmetsästä perustettiin vuonna 1991 Aulangon luonnonsuojelualue. Se sijaitsee keskellä Hämeenlinnaa ja on ollut suosittu luonto- ja kulttuurikohde jo yli sadan vuoden ajan. Vuonna 2017 Aulangolle tehtiin 411 900 käyntiä.

Aulangon kävijätutkimuksen aineisto kerättiin ajalla 1.7.2016-30.6.2017. Tutkimuksella selvitettiin luonnonsuojelualueen kävijärakennetta ja käyntien alueellista ja ajallista jakautumista sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä alueen hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Kävijöistä suurin osa oli kotimaisia matkailijoita (60 %). Paikallisia asukkaita eli hämeenlinnalaisia oli 36 % ja ulkomaalaisia matkailijoita 4 %. Hämeenlinnan jälkeen eniten kävijöitä tuli pääkaupunkiseudulta ja melko tasaisesti Hattulasta ja Janakkalasta sekä Tampereelta ja Riihimäeltä. Miltei kaikki kävijät kävivät Aulangolla päiväseltään viipymän ollessa keskimäärin kaksi tuntia. Matkailijoista noin puolet oli Hämeenlinnassa päiväkäynnillä ja puolet yöpyi. Päivämatkailijat viipyivät Hämeenlinnassa yleisimmin 3 tuntia, yöpyjät yhden vuorokauden.

Tärkeimmät syyt saapua Aulangon luonnonsuojelualueelle olivat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen ja yhdessäolo oman seurueen kanssa. Myös kahvilassa tai kioskilla käynti oli verrattain monelle tärkeää. Suosituimmat harrastukset alueella olivat kävely, maiseman katselu ja luonnosta nauttiminen. Aulangolle saavuttiin useimmiten autolla oman perheen kanssa. Suosituimmat vierailukohteet olivat näkötornin alue ja Joutsenlampi.

Noin puolelle kävijöistä Aulanko oli matkan ainoa tai tärkein kohde. Yksi matkan suunnitelluista kohteista se oli kolmasosalle kävijöistä, jolloin matkan muiksi kohteiksi ilmoitettiin useimmiten Hämeen linna tai Aulangon kylpylähotelli. Vain 17 prosenttia saapui alueelle ennalta suunnittelematta. Neljännes vastaajista vieraili Aulangolla ensimmäistä kertaa.

Kävijöiden odotukset täyttyivät vierailulla varsin hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin pääosin tyytyväisiä. Kiitosta keräsi erityisesti hieno luonnonympäristö. Eniten kehitettävää oli yleisökäymälöissä. Kävijät olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että käynti luonnonsuojelualueella lisäsi niin heidän psyykkistä, sosiaalista kuin fyysistäkin hyvinvointiaan. Käynnin terveys- ja hyvinvointivaikutukset arvioitiin rahassa mitattuna noin 30 euron arvoisiksi.

Kävijät kuluttivat Hämeenlinnassa keskimäärin 29 € / käynti. Kotimaiset matkailijat kuluttivat keskimäärin 44 € / käynti, ulkomaiset matkailijat 17 € / käynti ja paikalliset kävijät 4 € / käynti. Aulangon luonnonsuojelualueen kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutus vuonna 2017 oli 13 milj. € ja kokonaistyöllisyysvaikutus 130 henkilötyövuotta.