Tekijä Kolkka Martti, Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sivut 20 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Skärgårdshavets nationalparks naturstigen på Björkö (2,3 km) går runt Insjön och presenterar öns mångsidiga natur, historia och landskap. Merparten av sträckan till norra sidan av sjön går stigen genom trädlös, bergig terräng och ställvis nära stranden, varför en vandring vid hård sydvästlig vind kan vara både kylig och våt. Östra sidan av Insjön är skyddad terräng och på de nya betesmarkerna fi nns ofta betande kor.

Rutten har utmärkts med en meter höga pålar samt genom röjning av buskagevegetationen. Stigen är ställvis något svårframkomlig. På de besvärligaste ställena har man byggt broar och lagt spångar. I synnerhet vid regn fi nns det skäl att vara försiktig, de lavbetäckta bergen är i vått väder mycket hala.