Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Tiivistelmä

Upplev hur landhöjningen ändrar landskapet i Kvarkens världsarvsområde. Klättra upp i utsiktstornet och beundra skärgårdens unika moränformationer. Kan du se en havsörn i skyn?

Sähköinen julkaisu