Tekijä Juntunen Katja, Isokääntä Outi
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sivut 152 s.
Kieli
english
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 952-446-220-6 (painettu)
Tiivistelmä

Itäisen Kainuun ja Vienan metsä- ja suoluonto on edustava näyte läntisen Euroopan viimeisimpiä luonnontilaisia havumetsiä. Luonto on perimmiltään samanlaista molemmin puolin Suomen ja Venäjän rajaa: tummia havumetsiä, korpimaita ja aapasoita, aukeita järvenselkiä, erämaajärviä ja -jokia.

Kirja antaa maantieteellisen yleiskuvan alueen luonnosta ja sen erityispiirteistä ja valottaa rajaseudun ihmisen suhdetta metsään. Se sisältää myös tärkeimpien suojelualueiden kuvaukset.

The forest and mire nature of Eastern Kainuu and Viena Karelia includes some of the last remaining tracts of natural coniferous forest in Western Europe. The natural environment on both sides of the border between Finland and Russian Karelia is fundamentally similar; dusky coniferous forests, miry spruce, aapamires, the open expanses of large lakes, wilderness ponds and rivers.

This guide provides an overview of the nature of the area and its distinguishing features as well as shedding light onto the relationship between the inhabitants and forests of the border lands. The most important protection areas are also presented.

Saatavissa painettuna
Hinta 13 €
Tilaukset ja tiedustelut
Kuhmon luontokeskus Petola (luontoon.fi).
Lisätietoja

Julkaistu myös suomen- ja venäjänkielisenä Elimyssalolta Vienansalolle. Dikaja priroda Kajnuu i prigranitshnoj Belomorskoj Karelii.

Alueet, jotka kirjassa esitellään ovat mm. Elimyssalo, Iso-Palonen-Maariansärkät, Jonkerinsalo, Juortanansalo-Lapinsuo, Jämäsvaara, Kieverrysjärvet, Kilpelänkangas, Lentua, Sinisen polun virkistysmetsä.