Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sivut 2 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Vuonna 2004 perustettu ”Ennallistamisen ja luonnonhoidon työryhmä ELO” on valtakunnallinen luonnonhoidon toimijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden muodostama yhteistyöelin. Toimintakenttä kattaa maaelinympäristöt ja sisävedet sekä luonnonsuojelualueilla että metsä- ja maatalousmailla.