Tekijä Oikarinen Krista, Hovi Matti, Lindeman Susanna, Siikamäki Pirkko, Tervonen Päivi
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sivut 83 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Tämä on selvitys Koutajoen vesistöalueella sijaitsevien Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen ja niiden lähialueiden soveltuvuudesta UNESCO:n maailmanperintökohteeksi. Esiselvityksen perusteella potentiaalisimmat luonnonarvot liittyvät geologisiin, ekologisiin ja biologisiin prosesseihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Lupaavimmat kulttuuriarvot liittyvät perinteisiin, uskomuksiin, tapahtumiin tai kirjallisuuteen ja taiteeseen perustuviin arvoihin sekä kulttuurin ja luonnon vuorovaikutukseen. Oulangan-Paanajärven alueen voidaan katsoa sisältävän niin monipuolisia ja merkittäviä luontoja kulttuuriarvoja, että jatkoselvitykselle on selkeä tarve.

Esiselvityksen tuloksena on kuvaus maailmanperintöluetteloon hakemisprosessista, alustava arvio Oulangan-Paanajärven alueen mahdollisuuksista tulla hyväksytyksi, luettelo puuttuvista tiedoista ja niiden täydennystarpeista, hakuprosessin keskeisistä toimijoista, aikataulusta sekä tarvittavista voimavaroista.