Tekijä Kuusisto Kirsi
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sivut 17 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa retkeilyalueen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Evon retkeilyalueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 10.5.-30.9.2018. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 433 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.