Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Det största hotet mot flygekorren i dag är att dess livsmiljöer försvinner. Flygekorren bygger helst sitt bo i hackspettshål i stadiga lövträd, men sådana hålträd är på många håll mycket sällsynta idag. Det här har lett till att flygekorren gärna bor i holkar.

Lisätietoja

Broschyren har utarbetats i Liito-orava-LIFE projektet.