Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 44 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-295-058-1 (pdf)
Tiivistelmä

Forststyrelsen har igen haft ett rekordår. Resultaten var utmärkta för alla enheter. Koncernens resultat nådde rekord, liksom den huvudsakliga verksamheten, skogsbruket.

Utvecklingen av vindparksprojekten befäste sin resultatskapande roll och fastighetsaffärsverksamheten som helhet nådde ett starkt resultat. Besökarantalet i nationalparkerna och strövområdena fortsatte att växa och därmed ökade också rekreationstjänsternas lokalekonomiska återverkningar.